En maffig ordlista för betting

ordlista för betting

Här är en omfattande ordlista med 40 termer som är användbara för att förstå betting:

 1. Ackumulator – En satsning som involverar flera val i ett och samma vad, där alla val måste vara korrekta för att vinst ska utbetalas.
 2. Banker – Ett spel som anses vara ett mycket säkert val och stor favorit.
 3. Bookmaker – En person eller företag licensierat att ta emot vad.
 4. Cash Out – Ett erbjudande från en bookmaker att lösa in ett vad före händelsens slut för en garanterad vinst eller förlust.
 5. Decimalodds – Oddsformat som visar hur mycket du vinner per insatt enhet.
 6. Dubbel – Ett vad som består av två val där båda måste vara korrekta för att vinna.
 7. Edge – En spelares fördel gentemot bookmakern.
 8. Even Money – Ett vad där vinsten är densamma som insatsen.
 9. Fixed Odds – När oddsen är fastställda vid insatsen och inte förändras.
 10. Förlängning – Extra tid utöver ordinarie spel för att avgöra en match, ofta inte inkluderad i reguljärtidsspel.
 11. Första Halvlek/Sista Halvlek – Vad som gäller resultatet i början eller slutet av spelet.
 12. Handicap – En försvåring som ges till ett lag för att jämna ut chanserna.
 13. Head-to-Head – Vad där två deltagare tävlar mot varandra och inte mot resten av fältet.
 14. Insats – Summan av pengar som satsas.
 15. Jackpot – Stor vinst på ett ackumulerat vad eller en bettingpool.
 16. Kelly Criterion – En populär bettingstrategi som används för att bestämma insatsstorlek.
 17. Lay Betting – Satsa på att ett visst utfall inte kommer att inträffa.
 18. Live Betting – Att satsa på händelser medan de pågår.
 19. Margin – Skillnaden mellan odds som erbjuds och den verkliga sannolikheten.
 20. Moneyline – Ett vad som enbart är placerat på vem som vinner.
 21. Odds – Sannolikheten för ett specifikt utfall, oftast uttryckt som bråktal eller decimaler.
 22. Over/Under – Ett vad där bookmakern sätter en linje för en statistik i en händelse (t.ex. totala mål), och spelare satsar på om utfallet kommer vara över eller under den linjen.
 23. Parlay – Ett annat ord för ackumulator.
 24. Payout – Total summa som betalas ut vid en vinst.
 25. Point Spread – En form av betting där en bookmaker “handikappar” ett lag genom att sätta en marginal.
 26. Proposition Bet (Prop Bet) – Ett spel på en specifik händelse som inte direkt påverkar spelets slutresultat.
 27. Push – När ett spel inte leder till vinst eller förlust och insatsen återbetalas.
 28. Quarter Bet – Ett vad som bara gäller för en specifik kvart av spelet.
 29. Quinella – Ett spel där spelaren måste välja de två första placerade, i vilken ordning som helst.
 30. ROI (Return on Investment) – Mått på vinst i förhållande till gjorda insatser.
 31. Round Robin – En serie parlay-vad.
 32. Singel – Ett enkelt vad på ett utfall.
 33. Spread Betting – En typ av vad där vinsten eller förlusten inte är fast utan baseras på noggrannheten av vadet.
 34. Stake – Ett annat ord för insats.
 35. Systemvad – En typ av vadslagning där man lägger flera parlay och singlar i ett system.
 36. Teaser – En typ av parlay där spelaren justerar point spread till sin fördel men för lägre odds.
 37. Trixie – Ett vad som består av tre val och fyra satsningar: tre dubblar och en trippel.
 38. Value Bet – Ett vad som har högre odds än vad som anses vara sannolikt.
 39. Void Bet – Ett spel som annulleras, och insatsen återbetalas.
 40. Yankee – Ett vad som består av fyra val och elva satsningar: sex dubblar, fyra trippar och en fyrfaldig ackumulator.

Dessa termer ger en grundläggande förståelse för många av de koncept och strategier som används i bettingvärlden.

//https://bettingspel.se/